Femell Solvent juuksepikenduste eemaldusvedelik teibile ja keratiinile 200ml

Juuksepikenduste eemaldusvedelik

Kiire toimega juuksepikenduste eemaldusvedelik, sobib keratiini- ja teippikenduste eemaldamiseks. Ei kahjusta peanahka ja juukseid. Ei jäta juukseid kleepuma ega õliseks, aurustub täielikult ühe minuti jooksul.
Mõeldud kasutamiseks ainult väljaõppe saanud professionaalide poolt!

Kasutamine

Teippikenduste eemaldamine: Pihusta toodet teibi kinnituskohtade vahele ja lase mõjuda 1 minut. Kasutades metallsabaga kammi, haruta teip lahti ning eemalda see juustest.

Keratiinpikenduste eemaldamine: Kanna toodet ühenduskohale immutades seda 1 minut. Mulju keratiinkinnitust tangidega, kuni see pehmeneb. Pihusta ühenduskohale eemaldusvedelikku, mulju seda veel pisut ning eemalda ettevaatlikult juuksepikendused.

Tähelepanu! Sisaldab isopropanooli!

Hoiatus!
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210 Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.
P260 Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P262 Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.
P243 Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.

Ohulaused:
H226 – Tuleohtlik vedelik ja aur
H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 – Võib põhjustada unisust või peapööritust.

200 ml
Hind: 13€ 200 ml
65 €/liiter

Läbi müüdud